A-traktor

En A-traktor innebär frihet för många ungdomar som själva kan transportera sig på ett säkert sätt. En A-traktor är en vanlig personbil som har byggts om och omregistrerats som A-traktor. Från början var tanken att A-traktorer skulle användas i jordbruket för att dra fordon eller arbetsredskap. Det är anledningen till att A-traktorer ska vara utrustade med någon typ av kopplingsanordning, exempelvis dragkrok. Nu för tiden är användningen av A-traktorer i jordbruket inte den primära användningen utan det är just som transportmedel för ungdomar.

Ombyggnad till A-traktor

Ombyggnationen innebär framförallt att hastigheten måste begränsas till 30 km/h, något som fram till 2020 var komplicerat att åtgärda. Innan ändringen 2020 fanns även ett krav på att A-traktorn maximalt fick gå i 10 km/h på lägsta växeln vid 2/3 av motorns varvtal vid maxeffekt, vilket i praktiken krävde montering av dubbla växellådor. Detta krav innebar dock att bilen ofta drog mer bränsle samt släppte ut mer avgaser än nödvändigt. Det nu förändrade regelverkat innebär att det räcker att begränsa A-traktorns hastighet till 30 km/h. För äldre bilar såsom Volvo 740 eller Volvo 940 räcker det med en hastighetsregulator för att uppfylla hastighetsbegränsningen för A-traktor. Mer moderna bilar kan istället byggas om till A-traktor genom att programmera om bilens styrenhet, även kallad ECU som står för Electronic Control Unit.

Det finns även andra krav på A-traktorns konstruktion som behöver hanteras för att den ska klara registreringsbesiktningen för A-traktor. Det enklaste sättet att få reda på exakt vad som krävs för att din bil ska klara registreringsbesiktningen är att kontakta något av besiktningsföretagen som genomför besiktning av personbilar, exempelvis Opus eller Besikta Bilprovning.

Uppdaterade Trafikregler för A-traktorer!

Från och med 31 augusti 2023 träder nya bestämmelser i kraft för A-traktorer. Med fokus på säkerhet, dessa regeländringar berör allt från bältesanvändning till tydligare hastighetsbegränsningar. Dessa förändringar påverkar alla som kör eller planerar att köra en A-traktor. Missa inte att sätta dig in i de senaste riktlinjerna och se till att din färd är både laglig och säker!

Körkort

För att få köra en A-traktor krävs att föraren har ett körkort med behörigheten AM eller ett traktorkort. AM-behörighet innebär i praktiken att du behöver ha ett körkort för moped klass I. För att ta ett AM-körkort krävs att du är minst 15 år gammal medan traktorkortet kräver att du är minst 16 år gammal. Om du har ett körkort med någon annan behörighet så får du även köra A-traktor med det körkortet.

Statistik

En genomgång av data från Transportstyrelsen och SCB under 2021 visade på att det fanns cirka 36 000 registrerade A-traktorer i Sverige. Då inkluderades även det äldre registreringsalternativet EPA-traktor. Flest A-traktorer återfanns i Västra Götalands län där det i april 2021 fanns 5 344 registrerade A-traktorer. I andra änden av listan återfanns Gotlands län som hade minst antal A-traktorer – enbart 295 stycken.

Det län som hade flest A-traktorer sett till antalet invånare var Dalarnas län där det fanns 92 A-traktorer per 10 000 invånare. Minst antal A-traktorer per 10 000 invånare återfanns i Stockholms län där det enbart fanns 9 A-traktorer per 10 000 invånare.

Bilar från Volvo var de absolut vanligaste att bygga om till A-traktorer. Volvo-bilar stod för över hälften av alla bilar som byggdes om till A-traktorer. På andraplats var Nissan följt av BMW, Suzuki och Scania. Inte helt oväntat fanns inga A-traktorer byggda på sportbilar från Ferrari eller Lamborghini, men däremot fanns 65 bilar från Porsche som byggts om och registrerats som A-traktorer.