Uppdatering av Trafikförordningen för A-traktorer: Nyhet från 2023-08-31

Från och med den 31 augusti 2023 träder nya regler i kraft angående färd med A-traktorer. Regeringen har beslutat om ändringar i trafikförordningen som direkt påverkar dem som kör, eller har en A-traktor.

Vad är de nya reglerna?

Här är en sammanfattning av de viktigaste förändringarna:

Vem berörs av dessa ändringar?

Det är viktigt att notera att dessa regeländringar endast gäller för A-traktorer, det vill säga bilar som är ombyggda till traktorer. De som färdas i traditionella traktorer, såsom jordbrukstraktorer, påverkas inte av dessa nya regler.

Varför är dessa ändringar viktiga?

Säkerheten på våra vägar är av yttersta vikt. Genom att införa dessa regeländringar strävar regeringen efter att göra färd med A-traktorer säkrare för både förare, passagerare och andra trafikanter. Du kan läsa mer om förändringen på Regeringens hemsida.

Alla som kör eller planerar att köra en A-traktor uppmanas att sätta sig in i de nya reglerna och följa dem. Tillsammans kan vi bidra till en säkrare trafikmiljö i Sverige!